• Mentometer

Mentometertekniken - fortfarande lika aktuell!

Vi har i vårt nätverk arbetat med mentometer och omröstningar längre tid i Sverige än någon annan! Redan 1993 användes vår teknik i TV-shower, som voteringssystem i kommun eller landsting och genom åren har vi gjort långt över 1000 event/konferenser.

 

Mentometern och parlamentariska omröstningar är svår att slå, vad gäller snabb respons, interaktivitet och säkerhet. Den traditionella mentometern har givetvis förändrats, både i utseende och givits fler användbara funktioner, men grundidén kvarstår.
Den är ett utmärkt verktyg i väldigt många olika sammanhang.

 

Detta är den utrustning vi har med oss:

Mottagare, Mentometrar (30-2500 st) datorer samt en operatör.

Den utrustning vi behöver på plats är: 2 st 230 V, el-uttag.

1 st Bord, 1 st Stol, 1 Bildvisare (projektor, TV etc.). Vi levererar VGA eller DVI signal.

 

Att tänka på: Om Bildvisaren skall användas av fler datorer behöver det finnas en Switch eller Scaler på plats, annars förlorar vi värdefull tid i omkoppling - varje gång en frågeställning skall presenteras. Vi kan givetvis vara behjälpliga om utrustningen behöver hyras in.

Kontakta oss gärna.

På varje Mentometer finns det 10 röstningsmöjligheter i sekvens från 1, 2, 3... till 0. Varje Mentometer är också programmerad med ett nummer, som bestämmer vilken serie den tillhör.

 

Specialfunktioner - registrering:

Det går att digitalt reservera samtliga Mentometrar med deltagarens namn.
Det finns även möjlighet att "vikta" rösterna, beroende på ex. ägarandel under bolagsstämma. Varje Mentometer erhåller då det antal röster som varje delägare förfogar över. Sammanräkningen sker automatiskt.

Som standard är Mentometern anonym.

 

Presentation:

Frågepresentationen är enkel att modifiera efter kundens behov. Normalt består den av en bakgrundsbild, samt ett typsnitt som valts av Arrangören. Frågorna skrivs som text, likaså resultaten.

När frågesessionen är avslutad presenteras resultatet antingen som staplar med %-angivelse, eller som antal baserat på antalet röstande.

Vi kan även visa medelvärde, jämföra resultat mellan frågor och visa matriser utifrån tidigare ställda frågor, samt väldigt mycket mer.