• iPad-lösningar

iPad som röstningsverktyg

40 iPads som verktyg! 40 iPads som verktyg!

Envägskommunikation har förlorat sin poäng. Eventorganisatörer ser mer och mer nödvändighet av en dialog med publiken/auditoriet. När gruppen är delaktig i den beslutande processen blir de mer engagerade och mer antusiastiska.

Resultatet? Ett starkare, tydligare, besked till dina event.

 

Tillsammans med Sendsteps presenterar vi en lösning för iPad, SMS, smartphone och internet.

Det fungerar också att koppla kommentarer via Twitter och andra medier.

Vi kallar den för Send2Vote och Send2Stage. Genom denna applikation kan gruppen, helt anonymt, delta och därigenom få fler "äkta" svar på frågor. Att man dessutom kan skriva frågor eller påståenden under pågående föreläsning till auditoriet. iPaden kan dessutom användas i gruppdiskussioner för att presentera gruppens gemensamma åsikter.

 

Alla vinner!

Fler röster, fler inlägg och en interaktiv dialog, snarare än en envägskommunikation.

Hovtek AB

Box 1542 | 701 15 Örebro | 019-675 20 00