Utvärdering

Att utvärdera en konferens, utbildning eller övrigt sammanhang är viktigt. Särskilt om det är ett återkommande evenemang. 

Att dessutom direkt kunna utvärdera enskilda föreläsningar, föreläsare är också något som är möjligt.

 

I dessa sammnhang kan Operatören välja att inte visa resultat efter frågeställningarna för att få en direkt helt anonym utvärdering.

 

Frågeexempel:

Har denna dag varit lärorik?

( 1. Mycket | 2. Lite nytt blev det | 3. Sådär | 4. Nja | 5. Nej, inte alls )

 

Var lokalerna till belåtenhet?

( 1. Mycket | 2. Helt ok | 3. Sådär | 4. Nja | 5. Nej, inte alls )

 

Var föreläsare xxx bra?

( 1. Mycket | 2. Helt ok | 3. Sådär | 4. Nja | 5. Nej, inte alls )

 

Motsvarade denna konferens dina förväntningar?

( 1. Ja, fullständigt | 2. Det var riktigt bra | 3. Ok | 4. Nja | 5. Nej, inte alls )

Specialfrågor

Operatören kan även hantera frågor med fler alternativ än 10. Detta kallas Multifråga. Resultatet presenteras i enlighet med kundens önskan.

 

Vi kan även hantera röstningslistor för personval, där Operatören kan programmera in ett visst antal Ja eller Nej röster, för att eliminera taktikröstning.

 

Vi har också möjlighet att programmera andra speciella behov, om det skulle behövas.