Resultat!

Efter avslutad session skickar alltid våra Operatörer ut resultat till kunden.

Detta kommer oftast som en PDF-fil, där frågorna presenteras i den ordning de ställdes.

Resultatet för varje separat omröstning presenteras i textformat.

 

Vi har också möjlighet att presentera skärmdumpar på resultaten om så skulle önskas.

Detta sker dock inte per automatik, utan det behöver meddelas till Operatören.

 

Till höger ser du hur ett resultat kan se ut, både som en del av en pdf eller som en skärmdump.