Frågeställningen är viktig!

Våra operatörer är vana att läsa och programmera frågor. Det är viktigare än man tror att formuleringen blir så korrekt det bara går, likaså att svarsalternativen blir bra. Vid en normal mentometersession önskar vi materialet från er ett par dagar innan det skarpa läget. För att kunna gå igenom frågorna och programmera in frågor och svar. Våra operatörer är flinka i både tanke och fingrar, så att ställa frågor "on the fly" är något vi gör - väldigt ofta.

Inmatning:

Vi brukar använda följande princip för inmatning av frågor:

 

Frågans nummer/ordning (Q1)

- NY RAD -

Frågeställningen

- NY RAD -

Etta, punkt, mellanslag (1. ) Text till alternativ 1

- NY RAD -

Tvåa, punkt, mellanslag (2. ) Text till alternativ 2

- NY RAD -

osv...

Efter sista alternativet en blank rad och sedan nästa frågenummer.

 

EXEMPEL

Q1

Frågetext

1. Alternativ 1

2. Alternativ 2

3. Alternativ 3

4. Alternativ 4

 

Q2

Frågetext

osv...

Matrisfrågor / Jämförelse

När Mentometern skall användas som "social termometer" eller helt anonymt kan det ibland vara bra att få fram data om auditoriet, som förvisso är anonymt, men ändå kan hjälpa till att läsa av resultaten i en grupp. Normala frågeställningar kan ge intressanta diskussioner och intressant material att ta med sig till framtiden.

 

Dessa frågor kan vara:

Hur gammal är du?

Alternativ i olika spann ex. (1. <25 år | 2. 26-35 år | 3. 36-45 år | 4. 46-55 år | 5. 56-65 år | 6. 66 år < )

Jag är:

Alternativ (1. Kvinna | 2. Man )

Jag är arbetar som:

Alternativ ex. (1. Allmänläkare | 2. Sjuksköterska | 3. Undersköterska | 4. Kirurg | 5. Ortoped | osv... )

Jag kommer från:

Alternativ region/land/länsvis ex. (1. Stockholm | 2. Göteborg | 3. Malmö | osv...)

Jag har arbetat som xxxxxxx i 

ex. (1. <2 år | 2. 3-5 år | 3. 6-9 år | 4. 10-15 år | 5. 16 år < )

 

Ställs en fråga kan vi exempelvis ta upp matrisen "Jag arbetar som", för att se hur de olika yrkesgrupperna röstat.

I resultatdokumenten som erhålls efter avslutad röstning kan vi även läsa ut mer data, exempelvis utifrån svarsalternativ bestämma att: Mentometer 542 användes av en 36-45 årig Man, som arbetar som Allmänlakare och gjort det i 6-9 år. Han är verksam i Malmöområdet.

 

Ibland kan det finnas behov av att jämföra resultat före - och efter.

Frågor ställs innan en föreläsning. Samma frågor ställs efter föreläsningen och vi kan direkt presentera vad man lärt sig i förhållande till vad man först röstade.