• Funktioner

Mentometerns funktioner

Mentometern har en bredd som få andra interaktiva verktyg. Enkelheten med att enbart ha en handdosa (fjärrkontroll) gör att alla användare direkt känner sig hemma med tekniken. Tekniken kan användas helt anonymt, eller knutet till deltagarna via namn, då så önskas.

Kostnaden för utrustningen är också väsentligt lägre än annan teknik, så varje deltagare får lika stor möjlighet att delta. Eftersom vi hittills gjort över 1000 olika mentometerjobb finns flera olika situationer som dykt upp genom åren, några av dem är:

 

TV produktioner som, Det kommer mera, Parlamentet, Melodifestivalen, m.fl, har vi levererat teknik och personal till. Här handlar tekniken främst om att vara med i avgörandet av leken.

Eller vid Melodifestivalen, där vår programvara och grafik används för röstningarna från telefoni och jurygrupper.

 

Stämmor/Kongresser, där vår teknik varit med i den ytterst beslutande processen. Här sker det ett stort antal, varje år. På stämmor är det oftast en röst per enhet, där säkerheten är i fokus. Alla som röstar skall få sin röst presenterad. På företagsstämmor kan det handla om viktade röster, där Ägare A, med 8280 aktier har rätt till just 8280 röster. Ägare B hade 2812 aktier och har således 2812 röster. Allt inprogrammerat i handenheten.

är imponerande!

Konferenser
Vi har levererat till flertalet konferenser genom åren. Här används tekniken antingen som en del i de olika föreläsarnas presentationer. Den används också mellan de olika föreläsningarna för att repetera budskapet eller kolla av auditoriet och hur de uppfattat det som precis skett. Den används också för att göra snabba utvärderingar av konferensen. Då kunden själv väljer vad vi skall presentera finns även möjligheten att ställa frågor, utan att presentera svaren. En kort utvärdering via mentometern ger ett högre antal deltagare än att fylla i blanketter.

 

Tävlingar
Systemet visar snabbt upp ett resultat baserat på flest rätt.
Vi har också möjlighet att använda utslagsfrågor, där fel svar innebär utslagning ur tävlingen. Vi kan dessutom presentera resultaten i tidsordning, dvs snabbast först. Tävlingarna är ett mycket uppskattat moment, oavsett i vilken form de kommer.

 

Utbildning

Ett utmärkt verktyg under utbildningar, då det ger en direktrespons på hur eleverna förstått lektioner/föreläsningar.